Google+ Followers

Selasa, 30 Oktober 2012

ciri-ciri orang yang bertaqwa . Walaupun mungkin tidak sepenuhnya saya pahami, tetapi kata-kata tersebut bisa menjadi motivasi dan nasehatbagi saya dalam mengarungi kehidupan ini.Apalagi semakin mendekati akhir zaman semakin banyak godaan dalam kemaksiatan sehingga perlu pemahaman dan keteguhan dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama.
Sebenarnya hal yang terpenting bukan keindahan kata-kata yang indah dan puitis, melainkan maknanya yang harus kita pahami supaya bisa memberikan manfaat yang besar dan nyata. Serta bisa menjadi nasehat-nasehat bagi kita sebagai seorang muslim agar bisa menuju perubahan ke arah yang lebih baik dan semakin dekat dengan Allah SWT, Tuhan yang Maha Pencipta.
Apakah anda lebih menyukai kata-kata nasehat islami atau kata-kata mutiara para penyair ?
Saya juga menyadari bahwa saya lebih menyukai kata-kata yang berisi nasehat tentang agama islam dibanding syair-syair tentang cinta oleh para penyair lama ataupun modern. Itu karena menurut saya kata-kata nasehat agama baik dari Al-Quranataupun Hadits adalah sederhana dan ringan pengucapannya tetapi sangat dalam dan berat maknanya serta pembenaran oleh hati dan akal pikiran.
Diriwayatkan dari seorang sahabat Imam Ali a.s bernama Hammam, yang dikenal sebagai seoarang 'abid (ahli ibadah) berkata kepadanya : Wahai Amir Al-Mukmini, gambarkanlah untukku sifat-sifat kaum muttaqin (orang-orang yang bertaqwa) sehingga aku seolah-olah memandang kepada mereka. Mula-mula Imam Ali a.s kelihatannya enggan memenuhi permintaan itu lalu ujarnya " wahai Hammam, bertaqwalah kepada Allah dan berbuatlah kebajikan. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertaqwa dan berbuat kebajikan. Mendengar jawaban itu Hammam belum puas dan mendesak sekali lagi sehingga imam Ali a.s memenuhi permintaannya itu.
Setelah mengucapkan puji-pujian kepada Allah SWT dan shalawat bagi Nabi Muhammad SAW, ia berkata Amma ba'du . Sesungguhnya ketika Allah SWT menciptakan makhluknya, Ia menciptakan mereka dalam keadaan tidak butuh akan ketaatan mereka dan tidak cemas akan pembangkangan mereka. Maksiat apapun yang dilakukan mereka takkan menimbulkan suatu mudarat bagi-Nya.
99 Kata-kata mutiara islami tentang kehidupan yang ternyata merupakan hadits ciri-ciri orang yang bertaqwa.
1. Merekalah manusia-manusia bijak bestari.
2. Kebenaran merupakan inti ucapan mereka.
3. Kesederhanaan adalah "pakaian" mereka.
4. Dan kerendahan hati mengiringi gerak-gerik mereka.
5. Mereka tundukkan pandangan mereka terhadap segala yang diharamkan Allah.
6. Dan mereka gunakan pendengaran mereka hanya untuk mendengarkan ilmu yang berguna.
7. Jiwa mereka selalu diliputi ketenangan dalam menghadapi cobaan, sama seperti dalam menerima kenikmatan. Dan sekiranya bukan kepastian ajal yang telah ditetapkan, niscaya ruh mereka takkan tinggal diam dalam jasad-jasad mereka walau hanya sekejap, baik disebabkan kerinduannya kepada Allah atau ketakutannya akan hukuman-Nya.
8. Begitu agungnya Sang Pencipta dalam hati mereka, sehingga apa saja selain Dia, menjadi kecil dalam pandangan.
9. Begitu kuat keyakinan mereka tentang surga, sehingga mereka rasakan kenikmatannnya seolah telah melihatnya.
10. Dan begitu kuat keyakinan mereka tentang neraka, sehingga mereka rasakan azabnya seakan telah menyaksikannya.
11. Hati mereka selalu di liputi kekhusyukan.
12. Tak pernah orang mengkhawatirkan suatu gangguan dari mereka.
13. Tubuh-tubuh mereka kurus kering.
14. Kebutuhan-kebutuhan mereka amat sedikit.
15. Jiwa mereka terjauhkan dari segala yang kurang patut. (Mereka kurus karena terlalu seringnya berpuasa serta selalu prihatin disebabkan besarnya rasa tanggung jawabnya terhadap Allah SWT dan makhluk-Nya.
16. Mereka bersabar beberapa hari dan memperoleh kesenangan langgeng sebagai pengganti. Itulah perdagangan amat menguntungkan yang dimudahkan Allah bagi mereka.
17. Dunia menghendaki mereka, namun mereka tidak menghendakinya.
18. Ia menjadikan mereka sebagai tawanan, namun mereka berhasil menebus diri dan terlepas dari cengkaramannya.
19. Di malam hari, mereka merapatkan kaki (mengerjakan shalat tahajjud hampir sepanjang malam).
20. Seraya membaca bagian-bagian Al-qur-an.
21. Dengan memperindah bacaannya.
22. Merawankan hati mereka dengannya.
23. Serta membangkitkan penawar bagi segala yang mereka derita.
24. Setiap kali menjumpai ayat pemberi harapan, tertariklah hati mereka mendambakannya, seakan surga telahberada dihadapan mereka.
25. Dan bila melewati ayat pembawa ancaman, mereka hadapkan seluruh"pendengaran" hati kepadanya, seakan desir Jahannam dan gelegaknya bersemayam dalam dasar telinga mereka.
26. Mereka senantiasa membungkukkan punggung, merapatkan lutut dan ujung kaki dengan tanah, memohon beriba-iba agar dibebaskan dari murka-Nya.
27. Adapun di siang hari, merekalah orang-orang penuh kemurahan hati.
28. Berilmu, berbakti dan bertaqwa

Tidak ada komentar:

Posting Komentar