Google+ Followers

Selasa, 30 Oktober 2012

kirata bahasa

(JAVANESE)
ditegesi
(JAVANESE)
Bapak
Bab apa-apa pepak (pepak kawruh lan pangalaman)
Batur
Embat-embataning tutur (samangsa-mangsa bisa dijakmupakatan)
Bocah
Mangane kaya kebo, pagaweane ora kecacah
Brekat
Mak breg diangkat
Cangkir
Dianggo nyancang pikir
Cengkir
Kencenging pikir
Copet
Ngaco karo mepet-mepet
Denawa
Ngeden hawa (nguja hawa napsu)
Desember
Gedhe-gedhe sumber
Garwa
Sigaraning nyawa
Gedhang
Digeget lebar madhang; saged padhang
Gerang
Segere wis arang
Guru
Digugu lan ditiru
Januari
Hujan sehari-hari
Kaji
Tekade siji (ngantebi panembahe marang Gusti Alla)
Kodhok
Teko-teko ndhodhok
kotang
Sikute diutang
krikil
Keri ing sikil
kuping
Kaku ngepiping
kupluk
Kaku nyempuluk
kursi
Yen diungkurake banjur isi
ludruk
Gulune gela-gelo, sikile gedrag-gedrug
maling
Njupuk amale wong sing ora eling
mantu
Dieman-eman meksa metu
prawan
Yen papara (lelungan) kudu wayah awan
saru
Kasar lan keleru
sekuter
Samba sedheku mlaku banter
sepuh
Sabdane ampuh
simah
Isining omah
sirah
Isining rah
siti
Isi bulu bekti
sopir
Yen ngaso mampir (ing warung)
sruwal
Saru yen nganti uwal
tandur
Nata karo mundur
tapa
Tatane koyo wong papa
tarub
Ditata supaya katon murub (asri)
tayub
Ditata supaya katon guyub
tebu
Antebing kalbu (mungguh wong duwe gawe sing mawa rerenggan tebu)
tepas
Titip napas
tuwa
Ngenteni metune nyawa; untune wis rowa
wanita
Wani ing tata
wedang
Dianggo gawe adang
weteng
Ruwet tur peteng

Tidak ada komentar:

Posting Komentar