Google+ Followers

Kamis, 15 November 2012

wirid muhasabah

Wirid muhasabah
Hisablah dirimu sebelum dihisab nanti dan timbangan amal perbuatannu sebelum (di mahkamah ilahi)
I. Sudahkah anda mengingat Allah ketika bangun tidur?
II. Sudahkah anda shalat subuh di Masjid hari ini?
III. sudahkah anda membaca dzikir pagi hari ini?
IV. Sudahkah anda memulai hari anda denganmeminta kepada Allah agar memberimu rizki yang halal dan berhati-hati dalam mencarinya?
V. Sudahkah anda memohon sebanyak tiga kali kepada Allah agar memasukkan anda ke dalam syurga? Sebab siapa yang memohon kepada Allah agar dimasukkan kedalam syurga,maka syurga itu berkata”YaAllah,masukkanlah ia ke dalam syurga.”
VI. Sudahkah anda memohon perlindungan Allah dari siksa neraka sebanyak tiga kali? Sebab neraka akan berkata,”Ya Allah selamatkanlah dia dari neraka.”
VII. Sudahkah anda memelihara seluruh shalatanda dengan berjamaah di masjid tepat pada waktunya?
VIII. Sudahkah anda hari ini anda melaksanakan shalat rawatib dan tawattu`?
IX. Sudahkah anda disiplin membaca wirid setiap selesai adzan dan shalat?
X. Sudahkah anda hari ini khusyu` dalam shalat dengan menghayati apa yang and baca?
XI. Sudahkah anda bertaqwa kepada Allah dalam menjalankan usaha makan minum dan berpakaian?
XII. Sudahkah anda memuji Allah atas nikmat-nikmat Islam?
XIII. Sudahkah anda memuji Allah atas nikmat pendengaran,penglihatan,hati dan sekalian nikmat yang lain?
XIV. Sudahkah anda memanfaatkan waktu-waktu Istijabah (dikabulkannya do`a) dananda berdo`a di dalamnya?
XV. Sudahkah anda membaca,mengaji.menghafal dan mengamalkan sesuatu dari kitabullah?
XVI. Sudahkah pada hari ini mengaji,menghafal dan mengamalkan dari hadits Raslullah SAW?
XVII. Sudahkah pada hari ini anda belajar

Tidak ada komentar:

Posting Komentar